Nếu bạn thực sự muốn trở thành The Best Microblading Artist, hãy xem video này:

5 bước quan trọng để làm Microblading cho màu ra đẹp nhất ngay cả 1 năm sau!

(Cách charge $500- $700 mỗi chân mày đồng thời khiến khách hàng hài lòng đến mức họ sẽ trung thành với bạn.)

Đây là một phiên bản cắt ra rất ngắn. Video đầy đủ chứa tất cả các chi tiết của từng bước có thể được gửi đến hộp thư đến email của bạn.

Email nào của bạn để tôi gửi toàn bộ VIDEO cho bạn?

Học sinh của chúng tôi nói gì ...

ABOUT
Location: 
1515 E Shaw Ave.
Fresno, CA 93710

Office Phone Number:
(559) 391-7996

HELP
Support: 
Marcus: 1-559-321-6349
Judy: 1-669-213-7625
Jocelyn: 1-559-391-7996
Main Office: 559-394-8342
phimasterjocelyn@gmail.com
USA MIcroblading-All Rights Reserved